skip to Main Content

Projekti eesmärk

Koostööprojekti “Pealinnast Piirilinna” eesmärgiks on piirkonna turismipotensiaali tõstmine, koostöö elavdamine piirkonna turismiettevõtjate ja partnerite piirkondade turismiettevõtjate vahel, teenuste kvaliteedi parandamine koolitusprogrammi, õppe- ja kogemusreisidekorraldamise ning fotopanga loomise kaudu.

Projekti mõju

Projekt avaldab mõju Eesti põhjaranniku tuntuse kasvule, kui ühele olulisele turismisihtkohale ning piirkonna ettevõtjate koostöövõimaluste avardumisele, mis saavutatakse kavandatud tegevuste koosmõjul. Projekti otsesed kasusaajad on ettevõtjad, kaudsed kasusaajad on turistid, kes piirkonnas liiguvad ja kes saavad piirkonna infot ning kvaliteetsema teenuse.

Koostööprojekti tegevused

  • Teoreetilised ja praktilised koolitusprogrammid koos õppe- ja kontaktreisidega.
  • Visuaalkuvandi arendamine ja fotopank (ühistegevus)
  • Ühisturundus (Integreeritud tegevused teiste projektidega)
  • Ühistrükiste koostamine ja väljaandmine (ühistegevus)

Projekti tegevused viiakse ellu 3 aasta jooksul.

Projekti partnerid

Back To Top